Paweł Pachnowski

Z nauczaniem języka angielskiego związany od 10 lat. Jestem uśmiechnięty i optymistycznie nastawiony do życia. Mówią o mnie człowiek z uśmiechem „kota z Cheshire”. Kocham podróżować, pasjonuje mnie fonetyka i fonologia angielska, piosenka z tekstem, gotowanie.

Jako autor projektów unijnych miałem możliwość poznać wielokulturowość naszego kontynentu. Dzięki doświadczeniu w nawiązywaniu nowych kontaktów, z każdym potrafię znaleźć wspólny język i każdego zainteresować. Uczę dorosłych i młodzież.