POCZĄTKUJĄCYCH UCZYMY ZA DARMO

Dla osób dorosłych (18 lat i powyżej) z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, zamieszkałych lub pracujących na obszarach wiejskich w województwie łódzkim (gminy przypadające do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA) mamy wyjątkowo dobrą ofertę: kurs języka angielskiego na poziomie A1-A2 w wymiarze 240 godz. lekcyjnych bez żadnych opłat dla osób, które nie pracują, a z minimalnym wkładem własnym dla osób pracujących – 1,04 zł za godz. lekcyjną, czyli 250 zł za cały kurs!

Wykształcenie i miejsce zamieszkania – deklaratywne, weryfikowane na podstawie wpisu do formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty prześlemy każdej zainteresowanej osobie na adres mailowy (do wydrukowania, wypełnienia, zeskanowania i odesłania pocztą elektroniczną).

Zgłoszenia: projekt@lifelong-learning.pl, tel. 698 644 250