Szkolenia biznesowe i doradztwo

Uważamy, że ludzie są największą wartością każdej organizacji. Ogromną wagę przywiązujemy do tego, aby programy rozwojowe, które realizujemy dla naszych Klientów, przynosiły wymierne efekty zarówno firmie jak i uczestnikom .

W związku z tym od wielu lat, równolegle do kursów językowych, oferujemy naszym Klientom szkolenia i programy rozwojowe z wielu innych obszarów. Chętnie łączymy programy rozwojowe ze szkoleniami językowymi.

Do współpracy przy realizacji programów rozwojowych zapraszamy doświadczonych trenerów, którzy gwarantują wysoką jakość świadczonych usług.

Specjalizujemy się w następujących tematach:

  • Techniki sprzedaży i obsługi klienta
  • Budowa i rozwój zespołów
  • Doskonalenie skuteczność i efektywności kadry menedżerskiej
  • Zarządzanie projektami
  • Szkolenia  typu outdoor wzmacniające motywację zespołów i identyfikacje z firmą
  • Negocjacje, w tym negocjacje grupowe
  • Warsztaty rozwoju kreatywności, zespołowego rozwiązywania problemów i generowania nowych rozwiązań
  • Komunikacja interpersonalna i kształtowanie wizerunku
  • Savoir-vivre w biznesie – etykieta pracy, zasady zachowanie i komunikacji w różnych formach

 

Szkolenia zamknięte

Kierujemy się następującymi zasadami:

Szkolenie ma przynieść mierzalne korzyści firmie i pracownikom.

Zajęcia mają wymiar praktyczny, oparty na doświadczeniu zawodowym trenerów.

Każdy projekt poprzedzony jest rzetelną analizą stanu obecnego.

Zapewniamy rzetelny follow up, w terminie i miejscu ustalonym ze zleceniodawcą.

 

Szkolenia otwarte

Ta część oferty skierowana jest do Klientów, którzy szukają rzetelnej i fachowej wiedzy, ale nie mają potrzeb lub możliwości zorganizowania szkolenia zamkniętego. Zajęcia takie prowadzone są przez ekspertów z poszczególnych dziedzin współpracujących z naszą firmą. Wspieramy tworzenie nowych  rozwiązań, wykorzystując potencjał wewnętrzny naszych klientów.

Programy szkoleń przesyłamy osobom zainteresowanym na ich życzenie.

 

Oferujemy także usługi doradcze w następującym zakresie

Doradztwo strategiczne

Pracujemy z wykorzystaniem sprawdzonych modeli biznesowych. Wspólnie z Klientami  przechodzimy przez proces budowania lub redefiniowania strategii firmy. Analizujemy otoczenie  wewnętrzne i zewnętrzne. Definiujemy cele w różnych horyzontach czasowych dla poszczególnych obszarów biznesowych. Przygotowujemy plany działania dla poszczególnych komórek organizacji.

Doradztwo w zakresie polityki handlowej

Przeprowadzamy audyt polityki handlowej w ustalonym z Klientem zakresie. Opracowujemy analizy rynku i potencjału sprzedażowego służb handlowych. Sprawdzamy procedury i funkcjonujące rozwiązania. Po przeprowadzaniu etapu analizy stanu obecnego  rekomendujemy zmiany w wybranych obszarach . Wspieramy procesy rozwojowe zespołów sprzedażowych poprzez  przygotowanie programów szkoleniowych i coachingowych.

Uważamy, że tylko firmy posiadające jasno zdefiniowaną strategię i plany jej realizacji odnoszą w dzisiejszych czasach trwały sukces.

Za obszar szkoleń dla biznesu i usługi doradztwa odpowiada Marek Składowski – trener biznesu i certyfikowany coach ICC – od 1997 roku na rynku usług edukacyjnych i szkoleniowych, menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem pracy na wyższych stanowiskach zarządczych w spółkach prawa handlowego krajowych i zagranicznych.

Aktualny wykaz szkoleń otwartych i usług doradczych znajdziecie Państwo także w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Zapraszamy do kontaktu  telefonicznego 606 787 001 lub mailowy m.skladowski@mars3c.pl