Grzegorz Stępniak

Język angielski jest moją pasją – jego historia, gramatyka, wykorzystanie jako “lingua franca” we współczesnym świecie, szczególnie w biznesie. Czerpię ogromną przyjemność z dzielenia się tą pasją poprzez nauczanie młodszych i starszych oraz z tłumaczenia tekstów i mowy z polskiego na angielski i w drugą stronę. Nauczać zacząłem już na pierwszym roku studiów – wystarczyło, że rozpoczął się rok akademicki a do moich drzwi zapukali pierwsi klienci. Od ponad 18 lat współpracuję z British Centre i moi koledzy są dla mnie jak rodzina. Mniej więcej tyle samo czasu trwa moja kariera tłumacza – specjalizuję się w języku bankowości, finansów, rachunkowości, audytu, zarządzania i kontroli wewnętrznej. Wiedzę merytoryczną i językową uzyskaną przy okazji wykonywania tłumaczeń od fachowców w poszczególnych dziedzinach wykorzystuję w kursach i zajęciach indywidualnych dotyczących angielskiego dla biznesu i finansów. Miałem przyjemność uczyć audytorów, księgowych, bankowców, inspektorów kontroli skarbowej zajmujących się wykorzystaniem środków unijnych. Prowadziłem kursy przygotowujące do egzaminów FCE i CAE a obecnie BEC i mogą poszczycić się tym, że wszyscy moi uczniowie uzyskali wymarzone certyfikaty.

Moim zdaniem najistotniejszą rzeczą w nauce języka jest wykształcenie rozumienia języka mówionego i pisanego (poniekąd tak, jak to ma miejsce w trakcie przyswajania języka przez dzieci), lecz równocześnie staram się aktywować “mowę”, zwracając szczególną uwagę na prawidłową wymowę. Wierzę w skuteczność podejścia komunikacyjnego oraz metod i technik opartych na multimediach i Internecie.

Bardzo cenię sobie kontakt z ludźmi, dlatego ciągle chcę nauczać i poznawać nowe osoby.