BONY ROZWOJOWE

Jak sfinansować kursy językowe w BRITISH CENTRE z bonów rozwojowych?

Pracownicy mikro- i małych firm mają możliwość skorzystania z bonów rozwojowych na sfinansowanie dowolnego kursu językowego, pod warunkiem że przez cały okres trwania kursu zatrudnieni są na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Z bonów mogą również skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie). W zależności od wielkości firmy sfinansowane zostanie od 70% (firma średnia) do 80% (firma mikro lub mała) wartości kursu.

Definicja MŚP

W województwiełódzkim bony szkoleniowe oferują:

  • ŁódzkaSpecjalna Strefa Ekonomiczna (projekt Strefa Rozwoyou) – do 6000 zł na pracownika
  • HRP (projekt Przepisna rozwój) – do 7200 zł na pracownika
  • ŁARR (projekt Apetyt na rozwój- do 3000 zł na pracownika
  • Łódzki Dom Biznesu ( projekt Mennica usług szkoleniowych) – do 7200 zł na pracownika

Pracodawcy MŚP mogą zakupić u wyżej wymienionych operatorów bony na sfinansowanie kursów i szkoleń językowych swoich pracowników. Bony mają różny okres ważności: od 2 do 12 miesięcy – w zależności od operatora. W celu uzyskania dofinansowania należy wypełnić wniosek dostępny na stronie operatora bonów. Wniosek ten jest rozpatrywany w terminie ok. 10 dni. Jeśli jest on rozpatrzony pozytywnie, pracodawca podpisuje umowę i wpłaca na konto bankowe operatora 20-30% wnioskowanej kwoty jako wkład własny firmy. W międzyczasie pracodawca musi zarejestrować firmę w Bazie Usług Rozwojowych(BUR). Po przyznaniu ID wsparcia LINK, pracodawca zapisuje w BUR swoich pracowników na konkretne usługi uzgodnione wcześniej z BRITISH CENTRE. Od tego momentu mogą oni korzystać z wybranych kursów i szkoleń językowych.

Oferty naszych kursów dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych. Mamy również możliwość przygotowania szkoleń “skrojonych na miarę”, na specjalne zamówienie naszych Klientów. Wymagana jest obecność na minimum 80% zajęć.

Jeden bon ma wartość 60 zł i służy finansowaniu jednej godziny szkoleniowej dla jednej osoby. Gdy wartość godziny szkoleniowej jest mniejsza (szkolenia grupowe), nadwyżkę zwraca się operatorowi. Gdy wartość szkolenia jest większa niż 60 zł (szkolenia indywidualne), pracodawca dopłaca kwotę brakującą.

W przypadku zainteresowania naszymi kursami językowymi, w tym również finansowanymi z bonów rozwojowych, prosimy o kontakt z naszym doradcą e-mail: firmy@british-centre.pl, tel. 602-109-250.

Oprócz szkoleń językowych mamy dla Państwa również inne szkolenia miękkie, coaching i doradztwo biznesowe – więcej na ten temat: bc1@british-centre.pl.

Przeprowadzimy chętnych przez cały proces rejestracji i zapisu na odpowiedni kurs lub szkolenie językowe! Kontakt z doradcą: bony@british-centre.pl.

Serdecznie zapraszamy!