Dane firmy

BRITISH CENTRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa BRITISH  CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ul. Pomorska 140, 91-404 Łódź
KRS Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem  0000434118, wpis z dnia 25.09.2012 r.
NIP 725-20-63-392
REGON 101476285
PKD 85.59.A       85.59.B       85.60.Z       58.19.Z 
KONTO BANKOWE ING Bank Śląski  98 1050 1461 1000 0090 3024 1195
Zarząd Bożena Ziemniewicz – prezes
Prokurent Marian Mikuś
Dyrektor Zarządzający (menedżer) Bożena Ziemniewicz
Metodycy