FAQ

BRITISH CENTRE – swoim Słuchaczom zapewnia:

 • precyzyjną kwalifikację do grup i stałą opiekę metodyczną
 • pisemną gwarancję skuteczności i gwarancję egzaminacyjną
 • bezpłatne konsultacje
 • bezpłatne lekcje próbne
 • bezpłatne egzaminy próbne dla osób przygotowujących się do egzaminów Cambridge z egzaminatorem Cambridge
 • zajęcia zdalne (online)
 • zniżki kontynuacyjne i rodzinne oraz rabaty wynikające z prowadzonych akcji promocyjnych
 • możliwość rozłożenia płatności na raty

Nasze kursy odbywają się:

 • stacjonarnie – w salach zajęciowych w naszych oddziałach w Łodzi przy ul. Kościuszki 93 i Pomorskiej 140, w Zgierzu oraz w szkołach współpracujących w Łodzi, SP 142, SP 173, SP 193
 • BC L!VE online – kursy online na żywo z lektorem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem naszej platformy zintegrowanej z programem lub aplikacją zoom.us.

Choć nasza nazwa nasuwa skojarzenia z językiem angielskim, to uczymy wielu języków: angielskiego, chorwackiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

 • Kursy języka ogólnego

wszystkie poziomy zaawansowania – 120 godzin lekcyjnych rocznie, 2 x 2 godziny lekcyjne lub 1 x 4 godziny lekcyjne tygodniowo

 • Kursy egzaminacyjne

wzbogacone o moduł technik egzaminacyjnych, przygotowujące do Cambridge English Qualifications  – 160 godzin lekcyjnych rocznie, 2 x 2 godziny zegarowe lub 1 x 4 godziny zegarowe tygodniowo

 • Kursy przygotowujące do matury rozszerzonej i podstawowej oraz egzaminu ósmoklasisty

80 godzin lekcyjnych rocznie (60 godzin zegarowych), 24 spotkania, zajęcia 1 raz w tygodniu w piątki lub soboty po 2,5 godziny zegarowej

 • Konwersacje

80 godzin lekcyjnych rocznie, 1 x 2 godziny zegarowe tygodniowo, 30 spotkań w piątki lub soboty

 • Repetytoria gramatyczne

„Gramatyka w pigułce” i „Moduł technik egzaminacyjnych”, 40 lub 80 godzin lekcyjnych (60 godzin zegarowych), 8 lub 16 spotkań

 • Kursy podstawowej komunikacji językowej

dla wyjeżdżających za granicę (Survival Communication, „Konwersacje na wakacje, czyli survival English”, 40 godzin lekcyjnych (30 godzin zegarowych), 8 spotkań

 • Jednotygodniowe kursy intensywne

mające na celu odświeżenie możliwości komunikacyjnych, 40 godzin lekcyjnych (30 godzin zegarowych), 5 spotkań, zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku przez 1 tydzień po 8 godzin lekcyjnych, kursy te można w dowolny sposób multiplikować

 • Kursy języka specjalistycznego

medycyna, marketing, bankowość, język techniczny i inne według uzgodnień, 80 lub 160 godzin lekcyjnych (60 lub 120 godzin zegarowych), program uzależniony od potrzeb Klientów

 • Intensywne kursy wakacyjne – jednomiesięczne, w różnych wariantach godzinowych (60,40 i 20 godzin lekcyjnych)
 • Kursy dla dzieci

Uczymy dzieci od 3. roku życia (ukończone 2 latka). Nasz autorski program BC Kids, będący efektem wielu lat pracy i doświadczeń naszych lektorów i metodyków, został zintegrowany z programem National Geographic Learning – prestiżowym programem nauczania opartym na wspaniałych filmach, zdjęciach i prawdziwych opowieściach National Geographic.

Scenariusze lekcji oparte są o metodę zwaną CLIL (Content Language Integrated Learning). Zakłada ona połączenie nauki języka angielskiego z elementami wiedzy ogólnej z różnych przedmiotów, w tym wiedzy o kulturze innych krajów. W efekcie dzieci nabywają kompetencje niezbędne  do  życia  we  współczesnym  świecie.

Grupy dziecięce: kursy standardowe (tabela poniżej)

Uczymy dzieci, młodzież i dorosłych. Od wieku zależy wymiar kursu języka ogólnego:

 • dzieci 2-4 lat
  • 40 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 30-minutowych
 • dzieci 4–8 lat (kl. II)
  • 60 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 45-minutowych
 • dzieci kl. II–VI
  • 80 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 60-minutowych
 • młodzież kl. VI-VIII
  • 120 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 90-minutowych
 • młodzież starsza i dorośli
  • kursy języka ogólnego
   • 120 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 90-minutowych
  • kursy egzaminacyjne
   • 160 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 120-minutowych
  • przygotowanie do matury rozszerzonej, podstawowej i egzaminu ósmoklasisty
   • 80 g. lekcyjnych rocznie, 24 spotkania 150-minutowe
  • konwersacje
   • 80 g. lekcyjnych rocznie, 30 spotkań 120-minutowych

W przypadku kursów dla dzieci możliwe są kursy „połówkowe”, to znaczy zamiast dwóch – tylko jedno spotkanie w tygodniu. Wówczas realizacja zdefiniowanego poziomu trwa 2 lata, zamiast jednego roku.

Prowadzimy zajęcia w grupach różnej wielkości, uwzględniające z jednej strony potrzeby Kursantów w zależności od wieku i możliwości percepcyjnych, z drugiej strony możliwości finansowe (grupy na każdą kieszeń).

W tym roku, nasza elastyczność ograniczona jest sytuacją pandemiczną, co nie pozwala na prowadzenie grup stacjonarnych w dotychczasowym ich kształcie. Jednocześnie zajęcia zdalne również nakładają pewne ograniczenia, wynikające z ograniczonej efektywności zajęć prowadzonych w zbyt dużych zespołach.

 • Dzieci 2-6 lat:
  • wyłącznie grupy 4-5 osób
 • Dzieci szkolne i młodzież:
  • 4-5 osób lub 6-9 osób
 • Dorośli:
  • Grupy 8-12 osobowe

Jeśli Kursant zapisując się na kurs zna swój poziom zaawansowania, bo otrzymał certyfikat na koniec kursu poprzedniego, to powinien go podać w procedurze rejestracyjnej. Jeśli nie, zaleca się wykonanie testu diagnostycznego:

 • test diagnostyczny dla młodzieży starszej i dorosłych: TUTAJ
 • test diagnostyczny dla dzieci – krótkie spotkanie z lektorem i rozmowa poziomująca. Aby się na nie zapisać, wypełnij zgłoszenie: TUTAJ
 • test papierowy – w sekretariatach oddziałów

Oprócz pisemnego testu diagnostycznego przeprowadzimy również test ustny – do osoby zarejestrowanej zadzwoni nasz lektor i zada kilka pytań, które pozwolą go określić.

Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynamy:

 • grupy kontynuacyjne dziecięce – niezwłocznie po ich sformułowaniu (planowany start od połowy września)
 • nowe grupy dziecięce – od 25 września 2023
 • grupy dla młodzieży starszej i dorosłych – od 27 września 2023, a następnie sukcesywnie w miarę tworzenia kolejnych grup

Szczegółowy kalendarz zajęć każdej grupy zajęciowej dostępny jest na platformie BC, do której dostęp otrzymują wszyscy Słuchacze po zapisaniu się na kurs.

Tradycyjnie grupy dla młodzieży starszej i dorosłych odbywają się w terminach:

grupy odbywające zajęcia 2 razy w tygodniu:

 • poniedziałki i środy
 • wtoki i czwartki

grupy odbywające zajęcia 1 raz w tygodniu:

 • piątki
 • soboty

Grupy dziecięce – dowolne konfiguracje dni.

Godziny odbywania zajęć:

Przy zapisywaniu się na kurs warto wskazać jak najwięcej możliwych terminów – wtedy będziemy mogli dobrać jak najbardziej odpowiednią grupę. Możliwe są inne godziny zajęć w zależności od potrzeb Kursantów i możliwości lektorów.

W podziękowaniu dla Kursantów za wybór BRITISH CENTRE mamy wiele różnych możliwości obniżenia kosztów nauki języków obcych.

Uwaga! Rabaty nie łączą się! Wyjątek stanowi program lojalnościowy OPŁACA SIĘ POLECAĆ.

W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, Uczestnik kursu traci prawo do rabatu.

 • PROGRAM LOJALNOŚCIOWY „OPŁACA SIĘ POLECAĆ”

Każdy, kto poleci BRITISH CENTRE swoim znajomym, może otrzymać za to wynagrodzenie:

 • 100 zł za poleconą osobę korzystającą z kursu do 80 godzin lekcyjnych
 • 150 zł za poleconą osobę korzystającą z kursu powyżej 120 godzin lekcyjnych.

Uwaga! Osiem poleceń nagradzamy DARMOWYM KURSEM!

Kupony promocyjne są dostępne w sekretariatach BRITISH CENTRE.

Szczegóły w regulaminie: LINK

 • RABAT KONTYNUACYJNY

Bardzo cenimy Kursantów, którzy pozostają z nami na kolejny rok. Mają oni prawo do rabatu 3 zł za każdą godzinę lekcyjną, czyli 480 zł za kurs 160-godzinny, 360 zł za kurs 120-godzinny i tak dalej. Rabat obejmuje tych słuchaczy, którzy ukończyli roczny kurs w poprzednim roku szkolnym i nie zalegali w trakcie kursu z płatnościami.

 • RABAT ZA UMOWĘ ROCZNĄ

Nasze kursy są kursami rocznymi, ale oczywiście można skorzystać tylko z jego części, jednakże dla tych Kursantów, którzy podpisują umowę roczną, mamy rabat 2 zł za każdą godzinę kursu, czyli 320 zł za kurs 160-godzinny, 240 zł za kurs 120-godzinny i tak dalej.

Uwaga! W przypadku rezygnacji Kursant traci prawo do korzystania z tego rabatu.

 • RABATY OKOLICZNOŚCIOWE

W ramach akcji marketingowych udzielane są rabaty okolicznościowe, których wysokość jest każdorazowo komunikowana.

 • RABAT „SALE”

Ustalany i ogłaszany od 15 listopada na poszczególne grupy, w których pozostały wolne miejsca.

 • RABAT RODZINNY

Każdy zapisujący się członek rodziny już zapisanego Kursanta ma prawo do rabatu 100 zł – dotyczy I stopnia pokrewieństwa (syn, córka, brat, siostra – oczywiście „rodzeni”) i naliczany jest od ceny podstawowej.

 • RABATY SPECJALNE
  • Karta Łodzianina– zniżka 1 zł za każdą godzinę zajęć od obowiązującej ceny podstawowej
  • Karta Euro 26 – 5%, nie może przekroczyć 150 zł na kursy, liczony od ceny podstawowej
  • Klub Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego
   • 50 zł od ceny regularnej na organizowane egzaminy międzynarodowe,
   • 100 zł od ceny regularnej w ramach grupowych zajęć stacjonarnych
  • Karta Dużej Rodziny – 5% zniżki na kursy językowe, konwersacje i zajęcia indywidualne
  • Łódzka Karta Dużej Rodziny
   • 50 zł z tytułu uczestniczenia w kursie językowym dziecka w wieku od do 12 lat
   • 100 zł z tytułu uczestniczenia w kursie językowym członka rodziny w wieku powyżej 12 lat liczony od ceny podstawowej
  • Miejska Karta Seniora – 20% zniżki na wszystkie kursy, 100 zł zniżki dla członka rodziny zapisującego się na kurs (zniżki nie łączą się)
  • MIGAWKA (MPK ŁÓDŹ) – 50 zł na kursy grupowe