Łódzka Fabryka Firm

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapewniamy:

 • dotacje w wysokości do 27 000 zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów do 2000 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy,
 • profesjonalne szkolenia i doradztwo indywidualne,
 • stypendium szkoleniowe, catering podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi.

Informacje o projekcie

Projekt „Łódzka Fabryka Firm” jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3 Priorytetu VIII – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3 815 228,73 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 700 770,34 PLN

Celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 75 osób pozostających bez pracy, powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), poprzez objęcie ich wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz udzielenie 60 spośród nich wsparcia finansowego na założenie firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia (dotacja i wsparcie pomostowe w pierwszych 12 miesiącach działalności).

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 –30.09.2020 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób bezrobotnych, które ukończyły 30 lat, zamieszkujących Łódzki Obszar Metropolitalny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego tj.:

 • m. Łódź,
 • pow. łódzki wschodni,
 • pow. brzeziński,
 • pow. pabianicki,
 • pow. zgierski.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

Uczestnikom Projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 • szkolenie „Przewodnik po własnym biznesie” (60h),
 • indywidualne doradztwo biznesowe (4h/osobę),
 • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 27 000,00 zł,
 • wsparcie pomostowe do 2 000,00 zł/m-c przez 12 miesięcy,
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne) – 10h/osobę,
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie/doradztwie biznesowym,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi (do 14zł/h brutto).

Koszty uczestnictwa:

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Co możesz zyskać?

 • nowe kwalifikacje,
 • praktyczne doświadczenie zawodowe,
 • środki na założenie swojej własnej działalności gospodarczej,
 • wsparcie merytoryczne w trakcie trwania działalności gospodarczej (doradztwo).

W jaki sposób można się zgłosić do udziału w projekcie?

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji pojawią się w najbliższym czasie na stronie projektu: www.lodzkafabrykafirm.pl.

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o rekrutacji do projektu, wyślij maila na adres: biuro@lodzkafabrykafirm.pl. Dzięki temu powiadomimy Cię o starcie rekrutacji.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu: „Łódzka Fabryka Firm” rozpocznie się w kwietniu 2019 r, na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Łódź i powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski i brzeziński).

W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 75 uczestników projektu.

Procedura rekrutacji obejmuje 2 etapy:

Etap I: ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych,

Etap II: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – rozmowa z doradcą zawodowym.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu oraz regulaminy i dokumenty rekrutacyjne zostaną niebawem opublikowane na stronie www.lodzkafabrykafirm.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!