Łódzkie dni uczenia się dorosłych 2019 – Zapowiedź

BRITISH CENTRE sp. z o.o. realizuje działania mające na celu upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, jak również finansowania edukacji dzięki pożyczkom na kształcenie z działania 4.1 Konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-009/16, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu podjęliśmy następujące działania:

BRITISH CENTRE realizuje zadania wyłonione w konkursie na upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.