Aktualności i wydarzenia

Oferta BRITISH CENTRE 2020 – 2021

BRITISH CENTRE – swoim Słuchaczom zapewnia:

 • precyzyjną kwalifikację do grup

Ulokowanie Słuchacza we właściwej – pod względem zaawansowania – grupie jest warunkiem szybkich postępów w nauce. Z tego powodu niezwykle ważna jest procedura kwalifikacyjna, składająca się z:

 • testu zamieszczonego na platformie BRITISH CENTRE lub testu papierowego pisemnego BC
 • rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez doświadczonego lektora

Taka wieloaspektowa diagnoza poziomu zaawansowania pozwala Słuchaczowi zaproponować najstosowniejszą grupę i udzielić gwarancji skuteczności BRITISH CENTRE. Jeśli Słuchacz chce na własne ryzyko uczęszczać do grupy na innym poziomie zaawansowania, to jest to również możliwe, wówczas jednak BRITISH CENTRE nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty kursu.

 •  stałą opiekę metodyczną

Opieka metodyczna obejmuje proces rekrutacji lektorów i przebieg ich pracy z Uczestnikami kursów BRITISH CENTRE. Lektor, zanim zostanie przyjęty w poczet kadry BRITISH CENTRE, przechodzi trójstopniowy proces kwalifikacyjny:

 • sprawdzenie kwalifikacji pod względem formalnym (dyplom filologii angielskiej, dodatkowe kwalifikacje dydaktyczne i metodyczne)
 • rozmowa wstępna połączona z oceną umiejętności językowych
 • prowadzenie lekcji, obserwowanej przez metodyków – ocena umiejętności praktycznych (poprawność konstruowania lekcji, umiejętność nawiązania kontaktu z grupą, atrakcyjność zajęć).

Następnie opieka metodyczna obejmuje systematyczne hospitacje zajęć oraz szkolenia metodyczne, których programy budowane są na podstawie analizy wyników hospitacji.

 • pisemną gwarancję skuteczności

BRITISH CENTRE udziela gwarancji skuteczności na oferowane przez siebie kursy. Warunkiem ważności takiej gwarancji jest:

 • przestrzeganie regulaminu BRITISH CENTRE
 • systematyczny udział w zajęciach (minimalna frekwencja – 90%)
 • systematyczne wykonywanie prac domowych (minimum 90%)
 • wykonywanie zadań zlecanych przez lektora za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • zaliczenie wszystkich sprawdzianów i testów (poprawianie aż do pełnego sukcesu sprawdzianów nie zaliczonych)
 • wykonywanie wszystkich zaleceń lektora.

Jeżeli Uczestnik kursu, mimo spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków, nie poczyni odpowiednich postępów – powtarza poziom na koszt BRITISH CENTRE.

 • gwarancję egzaminacyjną

Gwarancja egzaminacyjna obejmuje kursy 160-godzinne kończące się egzaminem zewnętrznym Cambridge English Qualifications. Zgodnie z jej warunkami BRITISH CENTRE gwarantuje wszystkim Słuchaczom, przestrzegającym poniżej wymienione warunki, zdanie egzaminu zgodnego z poziomem nauczania.

W przypadku niezdania egzaminu BRITISH CENTRE gwarantuje Uczestnikowi kursu bezpłatne przygotowanie do kolejnej sesji egzaminacyjnej (danego egzaminu) w formie kursu grupowego.

Warunki gwarancji:

 • przestrzeganie regulaminu BRITISH CENTRE
 • systematyczny udział z zajęciach (minimalna frekwencja –  90%)
 • systematyczne odrabianie prac domowych (minimum 90%)
 • wykonywanie zadań zlecanych przez lektora za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • zaliczenie wszystkich testów i sprawdzianów sprawdzających progres słuchaczy
 • uczestniczenie w zajęciach dodatkowych zawierających techniki egzaminacyjne.

 

 • bezpłatne konsultacje

Osoby, które maja problemy z opanowaniem materiału (np. z powodu nieobecności) mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez naszych lektorów. Należy się na nie zapisać, podając również tematykę spotkania lub wskazać lektora prowadzącego (umożliwia to przygotowanie materiałów dydaktycznych pomocnych w wyjaśnieniu problematycznych zagadnień lub uzupełnieniu zaległości).

Konsultacje nie mogą być traktowane jako dodatkowe, bezpłatne zajęcia – przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych, zatem jednorazowo nie powinny przekraczać 45 minut.

 • bezpłatne lekcje próbne

Każdy zapisujący się na kurs BRITISH CENTRE ma prawo do odbycia jednej lekcji próbnej – jeśli uzna, iż kurs mu nie odpowiada, wpłacona wcześniej zaliczka jest mu zwracana beż żadnych potrąceń. Jeśli pozostaje na kursie – lekcja ta jest częścią kursu, z którego korzysta.

Dla dzieci dodatkowo organizowane są pokazowe lekcje próbne, które mają za zadanie zapoznać potencjalnych Uczestników kursów z tym, jak wygląda proces dydaktyczny realizowany w BRITISH CENTRE.

 • bezpłatne egzaminy próbne dla osób przygotowujących się do egzaminów Cambridge z egzaminatorem Cambridge

BRITISH CENTRE uzyskało uprawnienia do prowadzenia egzaminów Cambridge English Qualifications i jest centrum egzaminacyjnym autoryzowanym przez Cambridge Assessment English (kapitułę egzaminacyjną przy Uniwersytecie Cambridge).

Co roku po pierwszym semestrze przeprowadzane są egzaminy próbne, bezpłatne dla Uczestników kursów BRITISH CENTRE, płatne dla osób z zewnątrz. Egzaminy próbne prowadzone są przez egzaminatorów Cambridge.

Egzaminy próbne prowadzone są w ramach kursów przygotowujących do A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency i są podstawą uzyskania rekomendacji egzaminacyjnej.

 • zajęcia zdalne (online)

Nasze kursy odbywają się:

 • stacjonarnie – w salach zajęciowych w naszych oddziałach w Łodzi przy ul. Kościuszki 93 i Pomorskiej 140, w Zgierzu przy ul. 3 Maja oraz w szkołach współpracujących w Łodzi SP 1, SP 65, SP 142, SP 193 i w Zgierzu SP 11
 • BC Live online – kursy online na żywo z lektorem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem naszej platformy zintegrowanej z programem lub aplikacją zoom.us.

W obecnej sytuacji, z uwagi na pandemię koronawirusa i duże zagrożenie zachorowaniem na COVID-19, rekomendujemy korzystanie z kursów BC Live online.

Nasze kursy BC Live online są pełnowartościowymi kursami językowymi, prowadzonymi w oparciu o odpowiednio przygotowane materiały umożliwiające staranne rozwijanie wszystkich sprawności językowych, szczególnie mówienia.
 • zniżki kontynuacyjne i rodzinne oraz rabaty wynikające z prowadzonych akcji promocyjnych

Zapisy na rok szkolny 2020/2021 prowadzimy już od czerwca 2020. Do końca sierpnia obowiązują stare ceny.

Zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynamy:

 • grupy kontynuacyjne dziecięce – niezwłocznie po ich sformułowaniu (planowany start od połowy września)
 • nowe grupy dziecięce – od 23 września 2020
 • grupy dla młodzieży starszej i dorosłych – od 30 września 2020, a następnie sukcesywnie w miarę tworzenia kolejnych grup

Szczegółowy kalendarz zajęć każdej grupy zajęciowej dostępny jest na platformie BC.

Choć nasza nazwa nasuwa skojarzenia z językiem angielskim, to uczymy wielu języków: angielskiego, chorwackiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

Na życzenie jesteśmy w stanie zorganizować kursy również innych języków.

Uczymy dzieci, młodzież i dorosłych. Od wieku zależy wymiar kursu języka ogólnego:

 • dzieci 2-4 lat – 40 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 30-minutowych
 • dzieci 4–8 lat (kl. II) – 60 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 45-minutowych
 • dzieci kl. II–VI – 80 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 60-minutowych
 • młodzież kl. VI-VIII – 120 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 90-minutowych
 • młodzież starsza i dorośli
  • kursy języka ogólnego – 120 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 90-minutowych
  • kursy egzaminacyjne – 160 g. lekcyjnych rocznie, 60 spotkań 120-minutowych
  • przygotowanie do matury rozszerzonej, podstawowej i egzaminu ósmoklasisty – 80 g. lekcyjnych rocznie, 24 spotkania 150-minutowe
  • konwersacje – 80 g. lekcyjnych rocznie, 30 spotkań 120-minutowych

W przypadku kursów dla dzieci możliwe są kursy „połówkowe”, to znaczy zamiast dwóch – tylko jedno spotkanie w tygodniu. Wówczas realizacja zdefiniowanego poziomu trwa 2 lata, zamiast jednego roku.

Nasze kursy odbywają się:

 • stacjonarnie – w salach zajęciowych w naszych oddziałach w Łodzi przy ul. Kościuszki 93 i Pomorskiej 140, w Zgierzu przy ul. 3 Maja oraz w szkołach współpracujących w Łodzi SP 1, SP 65, SP 142, SP 193 i w Zgierzu SP 11
 • BC Live online – kursy online na żywo z lektorem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem naszej platformy zintegrowanej z programem lub aplikacją zoom.us.

W obecnej sytuacji, z uwagi na pandemię koronawirusa i duże zagrożenie zachorowaniem na COVID-19, rekomendujemy korzystanie z kursów BC Live online.

Nasze kursy BC Live online są pełnowartościowymi kursami językowymi, prowadzonymi w oparciu o odpowiednio przygotowane materiały umożliwiające staranne rozwijanie wszystkich sprawności językowych, szczególnie mówienia.

Jeśli Kursant zapisując się na kurs zna swój poziom zaawansowania, bo otrzymał certyfikat na koniec kursu poprzedniego, to powinien go podać w procedurze rejestracyjnej. Jeśli nie, to zaleca się wykonanie testu diagnostycznego:

 • test diagnostyczny dla młodzieży starszej i dorosłych link
 • test diagnostyczny dla dzieci link

Oprócz pisemnego testu diagnostycznego przeprowadzimy również test ustny – do osoby zarejestrowanej zadzwoni nasz lektor i zada kilka pytań, które pozwolą go określić.

Poziomy CEFR link

Poziomy grup dziecięcych:

 • dzieci 2-6 lat:
  • Kindergarten
  • Kindergarten Plus
  • Preschool
  • Preschool Plus
 • dzieci i młodzież kl. I-VIII:
  • Beginner
  • Beginner Plus
  • Elementary
  • Elementary Plus
  • Pre-Intermediate
  • Pre-Intermediate Plus
  • Intermediate
  • Intermediate Plus
 • Kursy języka ogólnego
  • wszystkie poziomy zaawansowania – 120 godzin lekcyjnych rocznie, 2 x 2 godziny lekcyjne lub 1 x 4 godziny lekcyjne tygodniowo
 • Kursy egzaminacyjne
  • wzbogacone o moduł technik egzaminacyjnych, przygotowujące do Cambridge English Qualifications  – 160 godzin lekcyjnych rocznie, 2 x 2 godziny zegarowe lub 1 x 4 godziny zegarowe tygodniowo
 • Kursy przygotowujące do matury rozszerzonej i podstawowej oraz egzaminu ósmoklasisty
  • 80 godzin lekcyjnych rocznie (60 godzin zegarowych), 24 spotkania, zajęcia 1 raz w tygodniu w piątki lub soboty po 2,5 godziny zegarowej
 • Konwersacje
  • 80 godzin lekcyjnych rocznie, 1 x 2 godziny zegarowe tygodniowo, 30 spotkań w piątki lub soboty
 • Repetytoria gramatyczne
  • „Gramatyka w pigułce” i „Moduł technik egzaminacyjnych”, 40 lub 80 godzin lekcyjnych (60 godzin zegarowych), 8 lub 16 spotkań
 • Kursy podstawowej komunikacji językowej
  • dla wyjeżdżających za granicę (Survival Communication, „Konwersacje na wakacje, czyli survival English”, 40 godzin lekcyjnych (30 godzin zegarowych), 8 spotkań
 • Jednotygodniowe kursy intensywne
  • mające na celu odświeżenie możliwości komunikacyjnych, 40 godzin lekcyjnych (30 godzin zegarowych), 5 spotkań, zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku przez 1 tydzień po 8 godzin lekcyjnych, kursy te można w dowolny sposób multiplikować
 • Kursy języka specjalistycznego
  • medycyna, marketing, bankowość, język techniczny i inne według uzgodnień, 80 lub 160 godzin lekcyjnych (60 lub 120 godzin zegarowych), program uzależniony od potrzeb Klientów
 • Intensywne kursy wakacyjne
  • jednomiesięczne – 60 godzin lekcyjnych, 15 spotkań x 4 godziny lekcyjne
 • Kursy dla dzieci

więcej poniżej

Uczymy dzieci od 3. roku życia (ukończone 2 latka). Nasz autorski program BC Kids, będący efektem wielu lat pracy i doświadczeń naszych lektorów i metodyków, został zintegrowany z programem National Geographic Learning – prestiżowym programem nauczania opartym na wspaniałych filmach, zdjęciach i prawdziwych opowieściach National Geographic.

National Geographic Learning to znak wysokiej jakości edukacji, wiedzy o świecie, otwartości i społecznego zaangażowania. Szkoła realizująca Program National Geographic Learning odpowiada aspiracjom dzisiejszej młodzieży, rodziców i dorosłych uczniów. Nasi słuchacze nie tylko poznają język angielski, ale też nabywają wiele kompetencji pozajęzykowych z kanonu umiejętności XXI wieku.

Absolwent kursów Programu National Geographic Learning:

 1. świetnie komunikuje się po angielsku
 2. rozumie świat i procesy w nim zachodzące
 3. posiada umiejętność krytycznego myślenia i selekcji informacji
 4. umie współpracować
 5. jest zaangażowany i odpowiedzialny
 6. pewnie czuje się w świecie nowoczesnych technologii (więcej: TUTAJ)

Scenariusze lekcji oparte są o metodę zwaną CLIL (Content Language Integrated Learning). Zakłada ona połączenie nauki języka angielskiego z elementami wiedzy ogólnej z różnych przedmiotów, w tym wiedzy o kulturze innych krajów. W efekcie dzieci nabywają kompetencje niezbędne  do  życia  we  współczesnym  świecie.

Grupy dziecięce: kursy standardowe

Wiek Kursy rozpoczynające naukę Kontynuacja CEFR(przygotowanie do egzaminu Cambridge) Planowany podręcznik Wymiar tygodniowy Liczba spotkań w kursie Wymiar roczny
2-4 latka Kindergarten  

A”0”

(poniżej A1) STARTERS

Welcome to Our World 1 2 x 30 min.1 x 60 min. 60 / 30 40
  Kindergarten Plus Welcome to Our World 1 2 x 30 min.1 x 60 min. 60 / 30 40
4-6 lat Preschool 0   Welcome to Our World 1 2 x 45 min.1 x 90 min. 60 / 30 60
  Preschool Welcome to Our World 2 2 x 45 min.1 x 90 min. 60 / 30 60
Preschool Plus Welcome to Our World 3 2 x 45 min.1 x 90 min. 60 / 30 60

kl.

I-IV

  Beginner Our World 1 2 x 45 min.1 x 90 min. 60 / 30 60
  Beginner Plus A1 MOVERS Our World 2 2 x 45 min.1 x 90 min. 60 / 30 60
  Elementary Our World 3 2 x 60 min.1 x 120 min. 60 / 30 80
  Elementary Plus Our World 4 2 x 60 min.1 x 120 min. 60 / 30 80

kl.

V-VIII

  Pre-Intermediate A2 FLYERS KEY FOR SCHOOLS Our World 5 2 x 60 min.1 x 120 min. 60 / 30 80
  Pre-Intermediate Plus Our World 6 2 x 60 min.1 x 120 min. 60 / 30 80
  Intermediate B1 PRELIMI-NARY FOR SCHOOLS Gold Experience B1 2 x 90 min.1 x 180 min. 60 / 30 120
  Intermediate Plus Gold Experience B1+ 2 x 90 min.1 x 180 min. 60 / 30 120
 • Kursy intensywne dla dzieci: 3 x 60 min. / 2 x 90 min.
 • Konwersacje z native speaker of English dla dzieci: 1 x 60 min. lub 1 x 90 min.
 • Kurs języka angielskiego dla dzieci dwujęzycznych i dzieci nieznających języka polskiego prowadzony przez native speaker of English

Podany powyżej roczny wymiar godzin pozwala na realizacje pełnego poziomu – w przypadku mniejszej liczby godzin poziom realizowany jest w okresie dłuższym
niż jeden rok szkolny.

Kursy przewidują rozpoczynanie nauki w różnym wieku, a jednocześnie zapewniają kontynuację w oparciu o wcześniej zgromadzony zasób umiejętności (tabela kursów).

Dlaczego warto wybrać BC KIDS?

Organizacja zajęć:

 • kursy online lub stacjonarne
 • bezpłatne lekcje pokazowe przed rozpoczęciem kursu online lub stacjonarne
 • doświadczeni lektorzy i native speakerzy
 • małe grupy 4-6 osobowe lub 7-9 osobowe online lub stacjonarne
 • elastyczny wymiar zajęć uzależniony od wieku dziecka
 • zajęcia w całości prowadzone w języku angielskim
 • realizacja międzynarodowego programu nauczania NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING
 • wykorzystanie multimediów i nowoczesnych technik dydaktycznych
 • lekcja pokazowa dla rodziców podsumowująca umiejętności nabyte przez dzieci w  danym  roku  szkolnym.
 • przygotowanie do egzaminów międzynarodowych Cambridge English Qualifications for Young Learners (Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers) i Cambridge English Qualifications (A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools)

Dodatkowe korzyści:

 • bezpłatne konsultacje językowe w przypadku nieobecności dziecka online lub stacjonarne
 • zabawy zaspokajające naturalne potrzeby ruchowe najmłodszych
 • międzynarodowe egzaminy Cambridge w oddziałach BRITISH CENTRE
 • stały kontakt lektora z rodzicami (okresowe zebrania)
 • dedykowany naszym Słuchaczom program Opłaca się polecać, umożliwiający bezpłatną naukę

Komponenty kursu:

 • podręcznik i ćwiczenia
 • płyta CD dla dzieci w wieku 2-6 lat
 • dedykowana platforma learningowa

 

Kursy wzbogacone są o ćwiczenia przygotowujące do zdawania egzaminu Cambridge English Qualifications for Young Learners, co jest dodatkowym walorem!

Prowadzimy zajęcia w grupach różnej wielkości, uwzględniające z jednej strony potrzeby Kursantów w zależności od wieku i możliwości percepcyjnych, z drugiej strony możliwości finansowe (grupy na każdą kieszeń).

W tym roku, nasza elastyczność ograniczona jest sytuacją pandemiczną, co nie pozwala na prowadzenie grup stacjonarnych w dotychczasowym ich kształcie. Jednocześnie zajęcia zdalne również nakładają pewne ograniczenia, wynikające z ograniczonej efektywności zajęć prowadzonych w zbyt dużych zespołach.

 • Dzieci 2-6 lat
  • wyłącznie grupy 4-6 osób
 • Dzieci szkolne, młodzież i dorośli
  • 4-6 osób lub 8-10 osób

Tradycyjnie grupy dla młodzieży starszej i dorosłych odbywają się w terminach:

 • grupy odbywające zajęcia 2 razy w tygodniu
  • poniedziałki i środy
  • wtoki i czwartki
 • grupy odbywające zajęcia 1 raz w tygodniu
  • piątki
  • soboty

Grupy dziecięce – dowolne konfiguracje dni.

Godziny odbywania zajęć

grupy poranne: 7.30–9.00 (lub 9.30)
grupy popołudniowe: 15.30-17.00; 17.15–18.45; 19.00–20.30 (lub 21.00)
grupy piątkowe: 16.45–21.00 lub 17.00-19.45 lub 17.15-19.30
grupy sobotnie: 8.30–11.45 lub 8.30-12.45

Możliwe są inne godziny zajęć w zależności od potrzeb Kursantów i możliwości lektorów.

Przy zapisywaniu się na kurs warto wskazać jak najwięcej możliwych terminów – wtedy będziemy mogli dobrać jak najbardziej odpowiednią grupę.

Kursy BRITISH CENTRE prowadzone są według programów nauczania zgodnych z Common European Framework of Reference for Languages i akredytowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Szkoła podlega Kuratorium Oświaty w zakresie nauczania, przygotowywania materiałów własnych, zapewniania odpowiednich i zgodnych z przepisami warunków prowadzenia kursów oraz kwalifikacji zatrudnianych nauczycieli języków obcych.

BRITISH CENTRE gwarantuje, że po ukończeniu kursu na danym poziomie nauczania, jego uczestnik opanuje poniżej zaprezentowane kompetencje językowe.

POZIOM A1

Słuchanie Rozumienie znanych słów oraz podstawowych wyrażeń dotyczących słuchacza, rodziny i bezpośredniego otoczenia, pod warunkiem, że tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.
Czytanie Rozumienie znanych nazw, słów i bardzo prostych zdań np. na tablicach informacyjnych, plakatach lub w katalogach.
Pisanie Pisanie krótkich i prostych tekstów na widokówce np. z pozdrowieniami z wakacji. Wypełnianie formularzy (np. w hotelu) z danymi osobowymi (nazwisko, adres, obywatelstwo).
Mówienie – interakcja Udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówić wolniej oraz pomagać słuchaczowi ująć w słowa to, co próbuje powiedzieć. Formułowanie prostych pytań dotyczących tematów znanych słuchaczowi i najpotrzebniejszych spraw oraz odpowiadanie na takie pytania.
Mówienie – produkcja Używanie prostych wyrażeń i zdań w celu opisania miejsca zamieszkania oraz ludzi, których się zna.

 

POZIOM A2

Słuchanie Rozumienie wyrażeń i najczęściej używanych słów związanych ze sprawami ważnymi dla słuchacza (np. informacje dotyczące słuchacza, rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia).Rozumienie sensu krótkich i prostych komunikatów i ogłoszeń.
Czytanie Czytanie bardzo krótkich i prostych tekstów. Szukanie konkretnych i przewidywalnych informacji w prostych tekstach dotyczących życia codziennego (ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy). Rozumienie krótkich i prostych listów prywatnych.
Pisanie Pisanie krótkich i prostych notatek i wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb. Pisanie prostych listów prywatnych (np. podziękowanie).
Mówienie – interakcja Udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane słuchaczowi. Udział w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli słuchacz nie rozumie wystarczająco dużo, by podtrzymać rozmowę.
Mówienie – produkcja Posługiwanie się ciągiem wyrażeń i zdań tak, aby w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, obecną i poprzednią pracę.

 

POZIOM B1

Słuchanie Rozumienie głównej myśli wypowiedzi na znane tematy (dom, szkoła, czas wolny etc.), zawartej w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka. Rozumienie głównych wątków wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub interesujących słuchacza prywatnie lub zawodowo, kiedy informacje te przedstawiane są wolno i wyraźnie.
Czytanie Rozumienie tekstów składających się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumienie opisów wydarzeń, uczuć i pragnień zawartych w prywatnej korespondencji.
Pisanie Pisanie prostych tekstów na tematy znane lub związane z zainteresowaniami słuchacza. Pisanie prywatnych listów, opisujących przeżycia i wrażenia słuchacza.
Mówienie – interakcja Radzenie sobie w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Włączanie się do rozmów bez uprzedniego przygotowania na znane tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (rodzina, zainteresowania, praca, podróże, wydarzenia bieżące).
Mówienie – produkcja Łączenie wyrażeń w prosty sposób tak, aby opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje.Krótkie uzasadnianie i objaśnianie własnych poglądów i planów. Relacjonowanie wydarzeń i opowiadanie przebiegu akcji książek, filmów i opisywanie przy tym własnych reakcji i wrażeń.

 

POZIOM B2

Słuchanie Rozumienie dłuższych wypowiedzi i wykładów oraz nadążanie za skomplikowanymi wywodami pod warunkiem, że temat jest słuchaczowi w miarę znany. Rozumienie większości wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących.Rozumienie większości filmów w standardowej odmianie języka.
Czytanie Rozumienie artykułów i reportaży dotyczących problemów współczesnego świata, w których autorzy prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumienie współczesnej prozy literackiej.
Pisanie Pisanie zrozumiałych i szczegółowych tekstów na dowolne tematy związane z zainteresowaniami słuchacza.Pisanie rozprawek i opracowań przekazujących informacje lub rozważających argumenty za i przeciw.Pisanie listów podkreślających znaczenie, jakie mają dla osoby dane wydarzenia i przeżycia.
Mówienie – interakcja Komunikowanie się na tyle płynnie i spontanicznie, że można prowadzić swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Czynny udział w dyskusjach na tematy znane słuchaczowi, przedstawianie swojego zdania i obrona własnych poglądów.
Mówienie – produkcja Formułowanie przejrzystych, rozbudowanych wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które interesują słuchacza. Umiejętność wyjaśniania własnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawanie argumentów za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

 

POZIOM B2+ (Cambridge First)

Słuchanie Rozumienie wypowiedzi „na żywo” lub transmitowanych, rozmów pomiędzy rodzimymi użytkownikami języka nawet jeśli w tle słychać hałasy. Rozumienie wykładów w dziedzinie znanej słuchaczowi nawet jeżeli organizacja i słownictwo są skomplikowane. Rozumienie programów dokumentalnych, wywiadów, sztuk, filmów, ogłoszeń, poleceń, rozmów telefonicznych itd. nawet jeżeli tempo wypowiedzi jest szybkie, pod warunkiem, że jest to standardowa odmiana języka.
Czytanie Umiejętność szybkiego czytania tekstu o tematyce interesującej słuchacza w celu odnalezienia ważnych szczegółów. Szczegółowe rozumienie tekstu o tematyce w zakresie zainteresowań słuchacza. Rozumienie artykułów specjalistycznych spoza dziedziny słuchacza pod warunkiem, że będzie miał możliwość sprawdzania nieznanych słów w słowniku. Rozumienie długich, skomplikowanych instrukcji (np. procedury formalne dla celów akademickich, zawodowych i zdrowotnych), zawierających szczegóły warunków i ostrzeżenia tylko wtedy, gdy słuchacz może przeczytać kilkukrotnie trudne fragmenty. Czytanie nowel i opowiadań z niewielkim użyciem słownika pod warunkiem, że słuchacz oswoi się ze stylem pisania autora. Rozumienie korespondencji związanej z osobistymi i zawodowymi zainteresowaniami słuchacza z małym użyciem słownika.
Pisanie Umiejętność pisania tekstów zawierających pojęcia abstrakcyjne i aktualne tematy oraz poprawiania błędów w trakcie pisania. Umiejętność pisania przejrzystych, szczegółowych opisów wydarzeń wymyślonych i realnych, wypracowań przedstawiających argumentację słuchacza z odpowiednim wyróżnieniem ważnych informacji oraz stosownych szczegółów. Umiejętność pisania listów przekazujących emocje, podkreślających znaczenie osobiste wydarzeń i doświadczeń oraz komentujących informacje oraz opinie adresata.
Mówienie – interakcja Umiejętność rozmowy bez większego wysiłku i problemu z przekazaniem informacji, które chce przekazać słuchacz. Umiejętność parafrazowania myśli na różne sposoby tak, aby inni dokładnie zrozumieli co chce przekazać słuchacz. Nadążanie za dyskusją oraz wyrażanie swoich myśli i opinii przejrzyście, dokładnie i przekonująco nawet podczas spotkań formalnych. Rozumienie oraz wymiana skomplikowanych informacji oraz porad związanych z dziedzinami, które są bliskie słuchaczowi. Umiejętność przeprowadzenia skutecznego, płynnego wywiadu, odchodząc spontanicznie od przygotowanych pytań, śledząc i zadając pytania związane z interesującymi odpowiedziami. Umiejętność pomocy w rozwiązywaniu sporów, np. o odpowiedzialność finansową za zniszczenia dokonane w wynajmowanym mieszkaniu. Umiejętność wykonywania telefonów w wielu celach np. nawiązywania znajomości z nowymi osobami, jednak tylko wtedy, gdy słuchacz może zapytać o wyjaśnienie niezrozumiałych dla niego fragmentów rozmowy w przypadku nieznanego mu akcentu.
Mówienie – produkcja Umiejętność mówienia przejrzyście, przekazywania dobrze skonstruowanych, szczegółowych opisów, rozwijanie i wspieranie własnych pomysłów na wiele tematów związanych z zainteresowaniami słuchacza. Umiejętność systematycznego rozwijania argumentacji, podkreślania ważnych rzeczy i zawierania stosownych szczegółów. Umiejętność wygłaszania przejrzystych, dobrze zorganizowanych prezentacji, podkreślania najważniejszych rzeczy i odpowiadania na pytania związane z jej treścią. Umiejętność odchodzenia od tematu podczas wygłaszania prezentacji oraz rozmowy na interesujące tematy poruszone przez słuchaczy.Umiejętność streszczania informacji i argumentów z wielu źródeł, podkreślania ważnych rzeczy.

 

POZIOM C1

Słuchanie Rozumienie dłuższych wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio.Rozumienie programów telewizyjnych i filmów bez większych trudności.
Czytanie Rozumienie długich i złożonych tekstów informacyjnych i literackich, dostrzeganie i docenianie ich zróżnicowania pod względem stylu. Rozumienie artykułów specjalistycznych i dłuższych instrukcji technicznych, nawet tych niezwiązanych z dziedziną słuchacza.
Pisanie Umiejętność wypowiadania się w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiających punkt widzenia wypowiadającego się. Pisanie o złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, rozprawce czy opracowaniu, podkreślanie kwestii, które słuchacz uważa za najistotniejsze. Umiejętność dostosowania stylu tekstu do potencjalnego czytelnika.
Mówienie – interakcja Umiejętność płynnego i spontanicznego wypowiadania się bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Umiejętność skutecznego porozumiewania się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Umiejętność precyzyjnego formułowania swoich myśli i poglądów, zręczne nawiązywanie do wypowiedzi rozmówców.
Mówienie – produkcja Formułowanie przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi dotyczących skomplikowanych zagadnień, rozwijanie w nich wybranych podtematów lub poszczególnych kwestii i kończenie ich odpowiednią konkluzją.

 

POZIOM C1+ (Cambridge Advanced)

Słuchanie Rozumienie wielu wyrażeń idiomatycznych i kolokwializmów, zmian w stylu i rejestru wypowiedzi.Rozumienie wszystkich osób, z którymi rozmawia słuchacz pod warunkiem, że od czasu do czasu potwierdzi rzeczy, których nie jest pewny, szczególnie w sytuacjach, kiedy akcent lub odmiana języka jest nietypowa lub nieznana.Rozumienie skomplikowanych wypowiedzi, dyskusji grupowych oraz debat na abstrakcyjne i nieznane słuchaczowi tematy. Rozumienie wykładów, prezentacji oraz demonstracji ze stosunkową łatwością. Umiejętność decydowania o tym co zanotować i co pominąć w trakcie wykładu. Rozumienie bez większego wysiłku filmów zawierających dużo slangu i idiomów.
Czytanie Szczegółowe rozumienie długich, złożonych tekstów bez względu na to, czy dziedzina jest bliska słuchaczowi.Umiejętność przeglądania tekstów w celu odnalezienia informacji potrzebnych słuchaczowi.Rozumienie złożonych raportów, analiz i komentarzy, w których zawarte są opinie, punkt widzenia oraz powiązania, rozpoznawanie przeciwstawień, nieścisłości i nielogicznych argumentów. Rozumienie złożonych instrukcji, przepisów oraz umów nawet jeżeli dziedzina nie jest słuchaczowi znana pod warunkiem, że ma on możliwość ponownego przeczytania trudnych fragmentów. Docenianie zmian w tonie i stylu tekstów literackich oraz uznawanie ich ważnej roli. Rozumienie korespondencji formalnej i nieformalnej.
Pisanie Pisanie dobrze rozplanowanych tekstów, które ukazują wysoką poprawność gramatyczną oraz różnicowanie słownictwa i stylu w zależności od adresata, rodzaju tekstu i jego tematyki. Pisanie przejrzystych, szczegółowych, dobrze rozplanowanych opisów i twórczych tekstów na własny, pewny i naturalny sposób, odpowiedni dla adresata. Pisanie wypracowań na skomplikowane tematy, systematyczne rozwijanie argumentacji poprzez podkreślanie głównych problemów oraz punktów dodatkowych z ważnymi przykładami i szczegółami oraz zakańczanie odpowiednim podsumowaniem. Umiejętność wyrażania swoich myśli jasno i precyzyjnie w korespondencji.
Mówienie – interakcja Aktywny udział w rozmowach bez wysiłku. Rozumienie humoru, ironii oraz ukrytych odniesień kulturowych. Uczestnictwo bez wysiłku w długich debatach na tematy abstrakcyjne i skomplikowane, nawet jeżeli tematyka jest obca słuchaczowi, a ludzie rozmawiają symultanicznie. Umiejętność tworzenia przekonujących argumentów oraz odpowiedzi na pytania, komentarze oraz złożone kontrargumenty płynnie, spontanicznie i stosownie.
Mówienie – produkcja Umiejętność wygłaszania rozwiniętych opisów, uwzględniania doświadczenia lub ważnego tematu, łączenia tematyki, rozwijania konkretnych fragmentów
oraz odpowiedniego podsumowywania.Umiejętność przedstawiania z pewnością siebie systematycznie rozwijających się argumentów, brania pod uwagę punkt widzenia słuchaczy.Umiejętność oceny dwuznaczności i wyboru odpowiednich przykładów. Umiejętność wygłaszania przejrzystych, dobrze zorganizowanych prezentacji o skomplikowanej tematyce, rozwijania i popierania punktu widzenia z uzasadnieniem i ważnymi przykładami. Umiejętność radzenia sobie z pewnością siebie ze szczegółowymi pytaniami i spontanicznego nadążania za tematami przedstawionymi przez słuchaczy. Umiejętność ustnego streszczania informacji pochodzących z różnych źródeł, wybierania najważniejszych rzeczy oraz odtwarzania argumentów w spójnej prezentacji.

 

POZIOM C2 (Cambridge Proficiency)

Słuchanie Brak trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej, słuchanej „na żywo”, czy odbieranej za pośrednictwem mediów nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka i hałasie w tle, pod warunkiem jednak, iż słuchacz ma trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.Rozumienie debat, dyskusji, wykładów specjalistycznych i prezentacji, które zawierają wiele wyrażeń kolokwialnych, regionalnych lub terminów nieznanych słuchaczowi.Rozumienie sarkazmu, ironii, humoru, niuansów oraz podtekstów. Rozumienie najważniejszych informacji nawet jeżeli są to słabej jakości i zniekształcone ogłoszenia publiczne lub polecenia np. na stacji kolejowej, na boisku, itd.
Czytanie Rozumienie z łatwością praktycznie wszystkich form języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.Rozumienie tekstów, które zawierają slang, wiele wyrażeń idiomatycznych lub przepełnione są kolokwializmami.
Pisanie Pisanie płynnych, zrozumiałych tekstów, stosowanie odpowiedniego w danym przypadku stylu. Pisanie o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentowanie poruszanych problemów logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Pisanie streszczeń i recenzji prac specjalistycznych i utworów literackich.
Mówienie – interakcja Udział beż żadnego wysiłku w każdej rozmowie czy dyskusji, zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Znajomość i odpowiednie stosowanie wyrażeń idiomatycznych i potocznych. Wyrażanie się płynnie, subtelne różnicowane odcieni znaczeń. Mimo pewnych problemów z wyrażeniem czegoś, umiejętność przeformułowania swojej wypowiedzi w taki sposób, że rozmówcy są właściwie nieświadomi braków. Umiejętność odpowiedniego stosowania ironii oraz niedomówień.
Mówienie – produkcja Umiejętność przedstawienia płynnych, klarownych wywodów lub opisów sformułowanych w stylu właściwym dla danego kontekstu, w sposób logiczny
i skuteczny, ułatwiający odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.Umiejętność obrony własnego stanowiska w konkretnej sprawie, dopasowania stylu, treści i emfazy w celu przekonania konkretnych osób o ważności argumentów.Umiejętność wygłaszania płynnych, rozbudowanych prezentacji na złożone tematy, radzenia sobie z trudnymi, nieprzewidywalnymi a nawet wrogimi pytaniami. Podsumowywanie informacji ustnych z różnych źródeł, wierne, spójne i zwięzłe odtwarzanie argumentacji i wyjaśnień bez podawania zbędnych informacji.

W podziękowaniu dla Kursantów za wybór BRITISH CENTRE mamy wiele różnych możliwości obniżenia kosztów nauki języków obcych.

Uwaga! Rabaty nie łączą się! Wyjątek stanowi program lojalnościowy OPŁACA SIĘ POLECAĆ.

W przypadku rezygnacji w trakcie jego trwania, Uczestnik kursu traci prawo do rabatu.

 • PROGRAM LOJALNOŚCIOWY „OPŁACA SIĘ POLECAĆ”

W BRITISH CENTRE można uczyć się za darmo!!! Każdy, kto poleci BRITISH CENTRE swoim znajomym, może otrzymać za to wynagrodzenie –  50 zł każdą poleconą osobę korzystającą z kursu do 80 godzin lekcyjnych włącznie i 100 zł za każdą poleconą osobę korzystającą z kursu powyżej 80 godzin lekcyjnych. Kwota ta dotyczy każdego nowego Klienta, który zawarł z BRITISH CENTRE umowę na naukę i dokonał wpłaty przynajmniej pierwszej raty oraz wskazał imię i nazwisko osoby, która poleciła mu BRITISH CENTRE.

Szczegóły akcji zapisane w dedykowanym regulaminie.

UWAGA! 8 poleconych osób = wybrany kurs GRATIS!

 • RABAT KONTYNUACYJNY

Bardzo cenimy Kursantów, którzy pozostają z nami na kolejny rok. Mają oni prawo do rabatu 2 zł za każdą godzinę lekcyjną, czyli 320 zł za kurs 160-godzinny, 240 zł za kurs 120-godzinny i tak dalej. Rabat obejmuje tych słuchaczy, którzy ukończyli roczny kurs w poprzednim roku szkolnym i nie zalegali w trakcie kursu z płatnościami.

 • RABAT ZA UMOWĘ ROCZNĄ

Nasze kursy są kursami rocznymi, ale oczywiście można skorzystać tylko z jego części, jednakże dla tych Kursantów, którzy podpisują umowę roczną, mamy rabat 1 zł
za każdą godzinę kursu, czyli 160 zł za kurs 160-godzinny, 120 zł za kurs 120-godzinny i tak dalej.

Uwaga! W przypadku rezygnacji Kursant traci prawo do korzystania z tego rabatu.

 • FIRST MINUTE

Rabat udzielany do końca sierpnia 2020 polegający na stosowaniu ceny i zasad z roku szkolnego 2019/2020. Warunkiem uzyskania rabatu jest podpisanie umowy i wpłacenie przynajmniej pierwszej raty.

 • RABATY OKOLICZNOŚCIOWE

W ramach akcji marketingowych udzielane są rabaty okolicznościowe, których wysokość jest każdorazowo komunikowana.

 • RABAT „SALE”

Ustalany i ogłaszany od 15 listopada na poszczególne grupy, w których pozostały wolne miejsca.

 • RABAT RODZINNY

Każdy zapisujący się członek rodziny już zapisanego Kursanta ma prawo do rabatu 100 zł – dotyczy I stopnia pokrewieństwa (syn, córka, brat, siostra – oczywiście „rodzeni”) i naliczany jest od ceny podstawowej.

 • RABATY SPECJALNE
  • Karta rabatowa Młodzi w Łodzi – 150 zł na kursy grupowe od aktualnie obowiązującej oferty od ceny podstawowej
  • Karta Euro 26 – 5%, nie może przekroczyć 150 zł na kursy, liczony od ceny podstawowej
  • Klub Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego
   1. 50 zł od ceny regularnej na organizowane egzaminy międzynarodowe,
   2. 100 zł od ceny regularnej w ramach grupowych zajęć stacjonarnych
  • Karta Dużej Rodziny – 5% zniżki na kursy językowe, konwersacje i zajęcia indywidualne
  • Łódzka Karta Dużej Rodziny
   1. 50 zł z tytułu uczestniczenia w kursie językowym dziecka w wieku od do 12 lat
   2. 100 zł z tytułu uczestniczenia w kursie językowym członka rodziny
    w wieku powyżej 12 lat liczony od ceny podstawowej
 • możliwość rozłożenia płatności na raty
 • bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej

Wszyscy Uczestnicy kursów otrzymują bezpłatny dostęp do platformy, za pomocą której odbywa się zarządzanie kursami i procesem dydaktycznym. Oznacza to,
że Uczestnicy otrzymują swój login, za pomocą którego mogą logować się na platformie, gdzie czekają na nich dodatkowe ćwiczenia słownikowe i gramatyczne, pozwalające utrwalić poznawane na zajęciach struktury i leksykę. Na platformie znajdują się informacje o zajęciach i pracach domowych, co ułatwia przygotowanie do zajęć i jest niezastąpionym źródłem wiedzy w przypadku nieobecności na zajęciach w oddziale BRTISH CENTRE.