Aktualności i wydarzenia

Niniejsza wersja Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego przedstawia najnowsze ustalenia podjęte w ramach prac prowadzonych od roku 1971 i jest efektem współpracy wielu ekspertów z dziedziny nauczania języków w Europie i poza nią.